خرید و فروش سایر املاک در صومعه سرا


ویژه
۱۰
سایر املاک
۳ سال ساخت
۵۰۰۰ متری

صومعه سرا

توافقی

کلید املاک

سؤالات متداول درباره سایر املاک

شرایط خرید هتل در شهرهای مختلف ایران را در این صفحه ببینید و اقیمت ها را مشاهده نمایید.

بازدید از معدن و بررسی تمامی نکات، امضا صلح نامه و محضری کردن آن و انتقال وجه، توافق روی قیمت معدن برای انتقال به غیر، بررسی مدارک مربوطه جهت واگذاری، ارتباط با نظام مهندسی جهت کارشناسی در مورد قیمت و عقد قرارداد صلح نامه و مراجعه به دفترخانه مشخص شده از سمت وزارت صمت