خرید و فروش سرخرود


ویژه
۱
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

سرخرود

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۲۳۰ متری

سرخرود

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۰۰ متری

سرخرود

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۰۰ متری

سرخرود

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

سرخرود

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۲۰ متری

سرخرود

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۳۵۰ متری

سرخرود

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۰۰ متری

سرخرود

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۹۰ متری

سرخرود

۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

سرخرود

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۴۰۰ متری

سرخرود

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 200 متری در سرخرود
ویژه
زمین
۲۰۰ متری

سرخرود

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۱۰ متری

سرخرود

۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۰۰ متری

سرخرود

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۰۰ متری

سرخرود

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

سرخرود

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۵۰ متری

سرخرود

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۲۰ متری

سرخرود

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

سرخرود

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۳۵۰ متری

سرخرود

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۰۰ متری

سرخرود

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

سرخرود

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

سرخرود

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۰۰ متری

سرخرود

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۲۰ متری

سرخرود

۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

سرخرود

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۰۰ متری

سرخرود

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

سرخرود

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

سرخرود

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

سرخرود

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک