خرید و فروش تبریز


ویژه
۵
زمین
۱۲۵۰۰ متری

تبریز

توافقی

۷
باغ-ویلا
۸ سال ساخت
۶۴۷ متری

تبریز

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 30000 متری در  تبریز
ویژه
زمین
۳۰۰۰۰ متری

تبریز

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۲۶۰۰ متری

تبریز

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۳۳۳ متری

تبریز

۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۱۴ متری

تبریز

۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
تجاری-مغازه
۳ سال ساخت
۳۰ متری

تبریز

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۷۶ متری

تبریز

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش پیش فروش ومشارکت درساخت 360 متری در  تبریز
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۶۰ متری

تبریز

۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش پیش فروش ومشارکت درساخت 307 متری در  تبریز
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۰۷ متری

تبریز

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 1785 متری در  تبریز
ویژه
زمین
۱۷۸۵ متری

تبریز

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۷۶ متری

تبریز

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۸۵ متری

تبریز

۲,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۶۰۰۰ متری

تبریز

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۲۰۰۰ متری

تبریز

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۴۰۰ متری

تبریز

۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ 16000 متری درخسروشاه   تبریز
ویژه
زمین
۱۶۰۰۰ متری

تبریز

مسکن وفا

۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش تجاری-مغازه 53 متری در  تبریز
ویژه
تجاری-مغازه
۳ سال ساخت
۵۳ متری

تبریز

مسکن وفا

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی 62 متری در  شهرک باغمیشه تبریز
ویژه
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۶۲ متری

تبریز

مسکن وفا

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۴۵ متری

تبریز

مسکن وفا

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 5500 متری در  تبریز
ویژه
زمین
۵۵۰۰ متری

تبریز

۳۲۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۷۴ متری

تبریز

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۱۶۵۰ متری

تبریز

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 300 متری در  خاوران تبریز
ویژه
زمین
۳۰۰ متری

تبریز

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا کلنگی 1000 متری در  تبریز
ویژه
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

تبریز

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک