کلید املاک > خرید و فروش > ایران > پیش فروش ومشارکت درساخت

خرید و فروش پیش فروش ومشارکت درساخت در تبریز


فروش پیش فروش ومشارکت درساخت 360 متری در  تبریز
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۶۰ متری

تبریز

۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش پیش فروش ومشارکت درساخت 307 متری در  تبریز
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۰۷ متری

تبریز

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره پیش فروش ومشارکت درساخت

پیش فروش به املاکی گفته می شود که قبل از تکمیل و قابل سکونت بودن، به فرد فروخته می شود ولی در مبحث مشارکت در ساخت هر یک از طرفین برای ساخت ملک آورده ای وسط می گذارند و به نسب آن با یکدیگر شریک می شوند.

بنا بر شرایط اگر موقعیت مالی خوبی دارید، مشارکت در ساخت بهتر است چراکه سود بیشتری دارد.

1. اسم و مشخصات طرفین قرارداد 2. پلاک و مشخصات ثبتی ملک 3.مشخصات فنی و معماری ساختمانی 4. امکانات سختمان 5. شماره قبوض اقساطی 6. تعداد اقساط 7. زمان تحویل واحد ساختمانی 8. تعهدات فروشنده