خرید و فروش طالقان


ویژه
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۸۳۰ متری

طالقان

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 650 متری در طالقان
ویژه
زمین
۶۵۰ متری

طالقان

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۵۱۳ متری

طالقان

توافقی

فروش زمین 722 متری در طالقان
ویژه
زمین
۷۲۲ متری

طالقان

۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 1380 متری در طالقان
ویژه
زمین
۱۳۸۰ متری

طالقان

۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین 1442 متری قولنامه ای در طالقان
ویژه
زمین
۱۴۴۲ متری

طالقان

۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک