خرید و فروش تهران


ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۶۰ متری

تهران

۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۷۷ متری

تهران

۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 56 متری در جنت‌آباد شمالی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲۴ سال ساخت
۵۶ متری

تهران

۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 160 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۶۰ متری

تهران

۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 73 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲۰ سال ساخت
۷۳ متری

تهران

۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 68 متری در سازمان برنامه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۶۸ متری

تهران

۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 185 متری در جنت‌آباد جنوبی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۲ سال ساخت
۱۸۵ متری

تهران

۲۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 83 متری در جنت‌آباد شمالی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۸۳ متری

تهران

۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 83 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۸۳ متری

تهران

۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 145 متری در جنت‌آباد شمالی
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۴۵ متری

تهران

۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 146 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۴۶ متری

تهران

۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 44 متری در جنت‌آباد شمالی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲۱ سال ساخت
۴۴ متری

تهران

۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۰۰ متری

تهران

۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
تجاری-مغازه
۱۸ سال ساخت
۳۲ متری

تهران

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
باغ-ویلا
نوساز
۵۰۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۸
پیش فروش ومشارکت درساخت
۹۳۰۰۰ متری

تهران

توافقی

۴
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۹۴ متری

تهران

۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۵۰ متری

تهران

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
آپارتمان مسکونی
نوساز
۵۷ متری

تهران

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک