خرید و فروش تهران


۱
باغ-ویلا
نوساز
۵۰۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۸
پیش فروش ومشارکت درساخت
۹۳۰۰۰ متری

تهران

توافقی

۴
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۹۴ متری

تهران

۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۵۰ متری

تهران

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
آپارتمان مسکونی
نوساز
۵۷ متری

تهران

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۹۸ متری

تهران

توافقی

ویژه
۲
زمین
۱۰۹۴ متری

تهران

توافقی

ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۱۶ سال ساخت
۱۰۰ متری

تهران

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۹۲ متری

تهران

۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
معاوضه تجاری-مغازه 35 متری درنیرو هوایی بااپارتمان
ویژه
تجاری-مغازه
۶ سال ساخت
۳۵ متری

تهران

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۷ سال ساخت
۱۹۰ متری

تهران

۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش مغازه 24 متری در ستارخان
ویژه
تجاری-مغازه
۷ سال ساخت
۲۴ متری

تهران

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش مغازه 108 متری در ستارخان
ویژه
تجاری-مغازه
۱۸ سال ساخت
۱۰۸ متری

تهران

توافقی

۴
تجاری-مغازه
۱۰ سال ساخت
۲۳ متری

تهران

۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۴۸ متری

تهران

۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۴۵ متری

تهران

۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
آپارتمان مسکونی
۲۶ سال ساخت
۶۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۸۸ متری

تهران

۷,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۳۰۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۹۵ متری

تهران

۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک