خرید و فروش زمین در تهران


فروش زمین 30000 متری در پاکدشت
ویژه
زمین
۳۰۰۰۰ متری

تهران

۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۵۵۰۰ متری

تهران

توافقی

فروش زمین 225 متری در تهران
ویژه
زمین
۲۲۵ متری

تهران

۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۱۰۹۴ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱
زمین
۱۰۲۰ متری

تهران

۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۷۵۰ متری

تهران

۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
ویژه
۳
زمین
۹۳۰۰ متری

تهران

۳۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 300 متری در تهران
ویژه
زمین
۳۰۰ متری

تهران

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۱۰۱۲ متری

تهران

۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۴۰۰۰ متری

تهران

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۴۰۰۰ متری

تهران

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۵۰۰۰۰ متری

تهران

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۱۲۰۰۰ متری

تهران

۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۱۹۰۰۰ متری

تهران

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۳۰۰۰۰ متری

تهران

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۱۸۰۰۰۰ متری

تهران

۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
زمین
۱۳۵۰ متری

تهران

۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۳۲۴۰۰ متری

تهران

توافقی

زمین
۱۸۰۰ متری

تهران

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۷۳۰۰ متری

تهران

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۱۸۳۰ متری

تهران

۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۱۳۰۰ متری

تهران

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 38000 متری در درکه
ویژه
زمین
۳۸۰۰۰ متری

تهران

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۵۰۰۰ متری

تهران

توافقی

۶
زمین
۷۲۰ متری

تهران

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۵۶۰ متری

تهران

توافقی

۲قطعه ۱۸۵متری زمین در خاوران
ویژه
زمین
۱۸۵ متری

تهران

۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین۳۸۰۰۰متری در درکه
ویژه
زمین
۳۸۰۰۰ متری

تهران

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین با کاربری مسکونی در شهران
ویژه
زمین
۷۳۰۰ متری

تهران

۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره زمین

کلید املاک با ارائه موارد بی شمار فروش زمین در سراسر ایران با میانگین قیمتی مناسب، مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته و به عنوان بهترین سایت فروش زمین در ایران انتخاب گردیده است.

برای پی بردن به این که خرید زمین در کجا سود بیشتری دارد باید به نکاتی از قبیل: بازه بازگشت سرمایه، میزان سود دهی و تخصص، پیچیدگی و دردسرها توجه نمایید.

کافی است با پشتیانی سایت کلید املاک تماس حاصل نمایید تا زمین شما در لیست فروش زمین قرار گیرد.