خرید و فروش تنکابن


ویژه
۴
زمین
۵۰۰ متری

تنکابن

۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 315 متری در تنکابن
ویژه
زمین
۳۱۵ متری

تنکابن

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 370 متری در تنکابن
ویژه
زمین
۳۷۰ متری

تنکابن

۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۳۷۰ متری

تنکابن

۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۴۲۷ متری

تنکابن

۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
سایر موارد صنعتی
۳۵۰ متری

تنکابن

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۱۸۰ متری

تنکابن

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ-ویلا 250 متری ویودریا در تنکابن
ویژه
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

تنکابن

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۳۸۸۰ متری

تنکابن

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۲۰۰ متری

تنکابن

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱۲ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

تنکابن

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
زمین
۱۱۲۱ متری

تنکابن

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۸
زمین
۴۸۰ متری

تنکابن

۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۱۲ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

تنکابن

۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
باغ-ویلا
۱۳ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

تنکابن

۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۷۳۰۰ متری

تنکابن

املاک مهرویلا

۱۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
سایر املاک
۵ سال ساخت
۵۰۹ متری

تنکابن

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۱۷ سال ساخت
۲۲۶ متری

تنکابن

آژانس املاک سازه مقصودی

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۷۵۰ متری

تنکابن

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین شهرکی 441 متری در سلمانشهر
ویژه
زمین
۴۴۱ متری

تنکابن

۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین ویلا  780 متری در عباس اباد
ویژه
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۷۸۰ متری

تنکابن

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۲۵ متری

تنکابن

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۲۹ متری

تنکابن

۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش تجاری-مغازه 21 متری در متل قو
ویژه
تجاری-مغازه
نوساز
۲۱ متری

تنکابن

توافقی

فروش باغ مرکبات65000 متری در نشتارود
ویژه
باغ وباغچه-باغ تالار
۶۵۰۰۰ متری

تنکابن

۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک