خرید و فروش زمین در تنکابن


فروش زمین 315 متری در تنکابن
ویژه
زمین
۳۱۵ متری

تنکابن

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 370 متری در تنکابن
ویژه
زمین
۳۷۰ متری

تنکابن

۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۳۷۰ متری

تنکابن

۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۴۲۷ متری

تنکابن

۲,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۱۸۰ متری

تنکابن

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۳۸۸۰ متری

تنکابن

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۲۰۰ متری

تنکابن

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
زمین
۱۱۲۱ متری

تنکابن

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۸
زمین
۴۸۰ متری

تنکابن

۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۷۳۰۰ متری

تنکابن

املاک مهرویلا

۱۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین شهرکی 441 متری در سلمانشهر
ویژه
زمین
۴۴۱ متری

تنکابن

۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۲۵ متری

تنکابن

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۲۹ متری

تنکابن

۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره زمین

کلید املاک با ارائه موارد بی شمار فروش زمین در سراسر ایران با میانگین قیمتی مناسب، مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته و به عنوان بهترین سایت فروش زمین در ایران انتخاب گردیده است.

برای پی بردن به این که خرید زمین در کجا سود بیشتری دارد باید به نکاتی از قبیل: بازه بازگشت سرمایه، میزان سود دهی و تخصص، پیچیدگی و دردسرها توجه نمایید.

کافی است با پشتیانی سایت کلید املاک تماس حاصل نمایید تا زمین شما در لیست فروش زمین قرار گیرد.