سرپناه

کیانی
تماس با آژانس املاک

درباره آژانس سرپناه

آگهی های فعال : ۱۰

آگهی های فروش : ۱۰

آگهی های اجاره : ۰

حوزه فعالیت : مازندران - چمستان

آدرس : مازندران چمستان

توضیحات :

مازندران چمستان

آگهی های سرپناه

فروش زمین 200 متری در نور
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

نور

سرپناه

توافقی

فروش زمین 250 متری در چمستان
ویژه
۱
زمین
۲۵۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

فروش باغ-ویلا 240 متری در چمستان
ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۴۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

فروش باغ-ویلا 268 متری در چمستان
ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۶۸ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

فروش باغ-ویلا 135 متری در چمستان
ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۱۳۵ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

فروش باغ-ویلا 320 متری در چمستان
ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۳۲۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

فروش باغ-ویلا 450 متری در چمستان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۴۵۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

فروش باغ-ویلا 290 متری در چمستان
ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۹۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

فروش باغ-ویلا 350 متری در چمستان
ویژه
۷
باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

فروش باغ-ویلا 180 متری در چمستان
ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۱۸۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی