کلید املاک > آژانس های املاک > آگهی های مشاوراملاک کالج

مشاوراملاک کالج

کالجی
تماس با آژانس املاک

درباره آژانس مشاوراملاک کالج

آگهی های فعال : ۱۲

آگهی های فروش : ۱۲

آگهی های اجاره : ۰

حوزه فعالیت : مازندران - نوشهر

آدرس : مازندران،نوشهر،سی سنگان،بازار پی کلا

توضیحات :

خریدوفروش زمین،ویلا،پیمانکاری ساختمان

آگهی های مشاوراملاک کالج

فروش خانه ویلا  680 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۶۸۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

فروش خانه ویلا 800 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۸۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

فروش خانه ویلا  450 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۴۵۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

فروش خانه ویلا 630 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۶۳۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا  500 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۵۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا 1000 متری در نوشهر
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا 370 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۷۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا  650 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۶۵۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا 1000 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا700 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۷۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا  310 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۱۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا  204 متری در نوشهر
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۲۰۴ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان