رهن و اجاره آبیک


رهن زمین کشت250000 متری در آبیک
ویژه
کشت و صنعت
۲۵۰۰۰۰ متری

آبیک

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
کلید املاک