رهن و اجاره ایران


ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۷۰ متری

محمود آباد

رهن :

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۰۰ متری

تهران

توافقی

۴
آپارتمان موقعیت اداری
نوساز
۹۰ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 230 متری در فرمانیه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۲ سال ساخت
۲۳۰ متری

تهران

رهن :

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۲۷۰ متری

تهران

رهن :

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۷۰ متری

مشهد

رهن :

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

مجانی

رهن آپارتمان مسکونی 65 متری در جنت‌آباد جنوبی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۶۵ متری

تهران

رهن :

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 40 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲۷ سال ساخت
۴۰ متری

تهران

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 110 متری در تهران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

رهن :

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

مجانی

رهن تجاری-مغازه 13 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
تجاری-مغازه
۷ سال ساخت
۱۳ متری

تهران

رهن :

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

مجانی

آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۷۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
۴
باغ-ویلا
نوساز
۱۰۰۰ متری

آمل

رهن :

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۵۴۰ متری

شهریار

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۶۵ متری

ورامین

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۵۰ متری

کرج

توافقی

۴
آپارتمان اداری
۱۶ سال ساخت
۸۵ متری

تهران

رهن :

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۵۰۰ متری

محمدشهر

توافقی

ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
۱۲ سال ساخت
۵۰ متری

کرج

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۷۰۰ متری

کردان

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 66 متری در مرزداران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۴۲ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱۰ سال ساخت
۱۲۰ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۹۰ متری

بابل

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان اداری
کلنگی
۲۷۰ متری

سوادکوه

رهن :

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۲۷ سال ساخت
۴۵۰ متری

ایزدشهر

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

صحرا
رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک