رهن و اجاره ایران


آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۷۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
۴
باغ-ویلا
نوساز
۱۰۰۰ متری

آمل

رهن :

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
کارگاه-کارخانه-سوله-انبار
۵۴۰ متری

شهریار

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۶۵ متری

ورامین

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۵۰ متری

کرج

توافقی

۴
آپارتمان اداری
۱۵ سال ساخت
۸۵ متری

تهران

رهن :

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۵۰۰ متری

محمدشهر

توافقی

ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
۱۱ سال ساخت
۵۰ متری

کرج

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۷۰۰ متری

کردان

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 66 متری در مرزداران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۴۲ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۱۲۰ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۹۰ متری

بابل

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان اداری
کلنگی
۲۷۰ متری

سوادکوه

رهن :

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۲۶ سال ساخت
۴۵۰ متری

ایزدشهر

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

صحرا
رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک