رهن و اجاره ایزدشهر


ویژه
۷
باغ-ویلا
۲۷ سال ساخت
۴۵۰ متری

ایزدشهر

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک