رهن و اجاره کرمان


ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۳ سال ساخت
۹۰ متری

کرمان

رهن :

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
کلید املاک