رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در کرمان


ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۳ سال ساخت
۹۰ متری

کرمان

رهن :

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره آپارتمان مسکونی

موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد

مدت اجاره باید معین باشد

موجر و مستأجر باید بالغ و عاقل باشند

اجاره کتبی

تحویل مورد اجاره به مستأجر

بر گرداندن پول پیش مستأجر به هنگام تخلیه

انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره

تعمیرات جزئی با مستاجر بوده و تعمیرات اساسی با صاحب خانه

افراد مجرد برای اجاره خانه پس از مراجعه به املاک باید با ارائه مدارک موثق دلیل تنها زندگی کردن خود  را  بگویند.