رهن و اجاره رباط کریم


اجاره مغازه ۴۰متری در پرند
ویژه
تجاری-مغازه
نوساز
۴۰ متری

رباط کریم

رهن :

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
کلید املاک