رهن و اجاره تهران


ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۷۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
۴
آپارتمان اداری
۱۵ سال ساخت
۸۵ متری

تهران

رهن :

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 66 متری در مرزداران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۴۲ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۱۲۰ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

صحرا
رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
۱ سال ساخت
۷۵ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان اداری
۱۴ سال ساخت
۲۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 66 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۰ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 68 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۴ سال ساخت
۶۸ متری

تهران

رهن :

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 75 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

تهران

رهن :

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 54 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۷ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

رهن :

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان اداری
۶ سال ساخت
۱۵۰۰ متری

تهران

رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن واجاره اپارتمان مسکونی 78 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۸ متری

تهران

رهن :

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 75 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

تهران

رهن :

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۳۵ متری

تهران

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۷۰ متری

تهران

رهن :

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک