رهن و اجاره تهران


ویژه
۹
آپارتمان اداری
۷ سال ساخت
۱۲ متری

تهران

رهن :

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان اداری
۳ سال ساخت
۹۵ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان اداری
نوساز
۱۲ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان اداری
۷ سال ساخت
۲۰ متری

تهران

رهن :

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان اداری
۷ سال ساخت
۱۲ متری

تهران

رهن :

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۰۰ متری

تهران

توافقی

۴
آپارتمان موقعیت اداری
نوساز
۹۰ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 230 متری در فرمانیه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۳ سال ساخت
۲۳۰ متری

تهران

رهن :

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۲۷۰ متری

تهران

رهن :

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 65 متری در جنت‌آباد جنوبی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۶۵ متری

تهران

رهن :

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 40 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲۸ سال ساخت
۴۰ متری

تهران

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 110 متری در تهران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

رهن :

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

مجانی

رهن تجاری-مغازه 13 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
تجاری-مغازه
۸ سال ساخت
۱۳ متری

تهران

رهن :

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

مجانی

آپارتمان مسکونی
۲۰ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۱۷۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
۴
آپارتمان اداری
۱۷ سال ساخت
۸۵ متری

تهران

رهن :

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 66 متری در مرزداران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۰ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۴۲ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱۱ سال ساخت
۱۲۰ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

صحرا
رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
۳ سال ساخت
۷۵ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان اداری
۱۶ سال ساخت
۲۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 66 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۲ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 68 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۶ سال ساخت
۶۸ متری

تهران

رهن :

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 75 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

تهران

رهن :

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 54 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

رهن :

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان اداری
۸ سال ساخت
۱۵۰۰ متری

تهران

رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک