رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران


۱۰
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۰۰ متری

تهران

توافقی

رهن آپارتمان مسکونی 230 متری در فرمانیه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۳ سال ساخت
۲۳۰ متری

تهران

رهن :

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۲۷۰ متری

تهران

رهن :

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 65 متری در جنت‌آباد جنوبی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۶۵ متری

تهران

رهن :

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 40 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲۸ سال ساخت
۴۰ متری

تهران

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 110 متری در تهران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

رهن :

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

مجانی

آپارتمان مسکونی
۲۰ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۱۷۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 66 متری در مرزداران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۰ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۴۲ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱۱ سال ساخت
۱۲۰ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

صحرا
رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 66 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۲ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 68 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۶ سال ساخت
۶۸ متری

تهران

رهن :

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 75 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

تهران

رهن :

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 54 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

رهن :

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن واجاره اپارتمان مسکونی 78 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۸ متری

تهران

رهن :

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 75 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

تهران

رهن :

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۳۵ متری

تهران

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۴ متری

تهران

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۵۵ متری

تهران

رهن :

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۳۰ متری

تهران

توافقی

آپارتمان مسکونی
نوساز
۹۸ متری

تهران

توافقی

آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
کلنگی
۲۲۰ متری

تهران

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره اپارتمان مسکونی 1800 متری در میرداماد
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۸۰۰ متری

تهران

توافقی

رهن اپارتمان مسکونی باموقعیت اداری۵۲متری در م
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۵۲ متری

تهران

توافقی

کلید املاک

سؤالات متداول درباره آپارتمان مسکونی

موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد

مدت اجاره باید معین باشد

موجر و مستأجر باید بالغ و عاقل باشند

اجاره کتبی

تحویل مورد اجاره به مستأجر

بر گرداندن پول پیش مستأجر به هنگام تخلیه

انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره

تعمیرات جزئی با مستاجر بوده و تعمیرات اساسی با صاحب خانه

افراد مجرد برای اجاره خانه پس از مراجعه به املاک باید با ارائه مدارک موثق دلیل تنها زندگی کردن خود  را  بگویند.