رهن و اجاره آپارتمان مسکونی در تهران


رهن آپارتمان مسکونی 65 متری در جنت‌آباد جنوبی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۶۵ متری

تهران

رهن :

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 40 متری در جنت‌آباد مرکزی
ویژه
آپارتمان مسکونی
۲۷ سال ساخت
۴۰ متری

تهران

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 110 متری در تهران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

رهن :

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

مجانی

آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۷۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن آپارتمان مسکونی 66 متری در مرزداران
ویژه
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۴۲ متری

تهران

رهن :

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱۰ سال ساخت
۱۲۰ متری

تهران

رهن :

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

رهن :

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

صحرا
رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 66 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۱ سال ساخت
۶۶ متری

تهران

رهن :

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 68 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۵ سال ساخت
۶۸ متری

تهران

رهن :

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 75 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

تهران

رهن :

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 54 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۵۴ متری

تهران

رهن :

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۰

تومان
رهن واجاره اپارتمان مسکونی 78 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۸ متری

تهران

رهن :

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رهن اپارتمان مسکونی 75 متری در افسریه
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

تهران

رهن :

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳,۵۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۳۵ متری

تهران

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۴ متری

تهران

رهن :

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره آپارتمان مسکونی

موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد

مدت اجاره باید معین باشد

موجر و مستأجر باید بالغ و عاقل باشند

اجاره کتبی

تحویل مورد اجاره به مستأجر

بر گرداندن پول پیش مستأجر به هنگام تخلیه

انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره

تعمیرات جزئی با مستاجر بوده و تعمیرات اساسی با صاحب خانه

افراد مجرد برای اجاره خانه پس از مراجعه به املاک باید با ارائه مدارک موثق دلیل تنها زندگی کردن خود  را  بگویند.