رهن و اجاره آپارتمان اداری در تهران


۴
آپارتمان اداری
۱۵ سال ساخت
۸۵ متری

تهران

رهن :

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

مجانی

ویژه
۱
آپارتمان اداری
۱۴ سال ساخت
۲۶۰ متری

تهران

رهن :

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان اداری
۶ سال ساخت
۱۵۰۰ متری

تهران

رهن :

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اجاره :

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آپارتمان اداری
نوساز
۷۵ متری

تهران

توافقی

کلید املاک