خرید و فروش باغ-ویلا در آمل


ویژه
۴
باغ-ویلا
نوساز
۲۱۰ متری

آمل

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۳۳۰ متری

آمل

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۸۰ متری

آمل

۲,۳۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۲۰ متری

آمل

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۶۰ متری

آمل

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

آمل

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۳۶۰۰ متری

آمل

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک