خرید و فروش خانه ویلا کلنگی در آمل


۵
خانه ویلا کلنگی
۸ سال ساخت
۳۶۰ متری

آمل

توافقی

ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۰۰ متری

آمل

توافقی

ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۷۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۴۵ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۱۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۴۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۹۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۲۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۴۲۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۳۱۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۳۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۵۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۵۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۴۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۵۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۴۵ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۴۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۷۰ متری

آمل

ازژانس املاک نارون

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۲۰ متری

آمل

۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

آمل

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۲۰ متری

آمل

۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۵۰ متری

آمل

۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۱۴ سال ساخت
۲۲۰ متری

آمل

توافقی

کلید املاک

سؤالات متداول درباره خانه ویلا کلنگی

ملک کلنگی به ملکی گفته می شود که در اثر فرسودگی تاسیسات ساختمانی و فرسودگی بنا، قابل سکونت نمی باشد.

عمر مفید خانه ها در ایران بین 25 تا 30 سال است. 

در این صفحه از کلید املاک لیستی از خانه های کلنگی ایران به همراه قیمت هر یک درج شده که می توانید مشاهده کنید.