خرید و فروش باغ-ویلا در دماوند


ویژه
۷
باغ-ویلا
۵ سال ساخت
۱۲۰۰ متری

دماوند

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

دماوند

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
کلنگی
۴۲۱ متری

دماوند

۸,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۸۵۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۴۳۰ متری

دماوند

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
۹ سال ساخت
۲۰۰ متری

دماوند

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
نوساز
۳۰۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
۹ سال ساخت
۵۰۰ متری

دماوند

توافقی

۶
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۵۶۰ متری

دماوند

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
۱۶ سال ساخت
۱۹۲۰ متری

دماوند

توافقی

کلید املاک