خرید و فروش باغ-ویلا در اصفهان


۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۱۰۰ متری

اصفهان

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۶۵۰ متری

اصفهان

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۵۵۰ متری

اصفهان

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۶۰۰ متری

اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک