خرید و فروش باغ-ویلا در لنگرود


۸
باغ-ویلا
۱۰ سال ساخت
۱۶۳۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
نوساز
۱۷۰ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
نوساز
۱۸۱ متری

لنگرود

املاک زنده دل

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

لنگرود

توافقی

کلید املاک