خرید و فروش باغ-ویلا در محمود آباد


ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۲۰ متری

محمود آباد

۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۶۰ متری

محمود آباد

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۵۰ متری

محمود آباد

نصرت الدین

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

محمود آباد

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۸
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۶۰ متری

محمود آباد

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۲ متری

محمود آباد

نصرت الدین

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۱۵۰ متری

محمود آباد

الفاخزر

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۹۵ متری

محمود آباد

الفاخزر

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۸۰ متری

محمود آباد

الفاخزر

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۸
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۷۶۰ متری

محمود آباد

الفاخزر

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ-ویلا 1060 متری در سرخرود محمود آباد
ویژه
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۰۶۰ متری

محمود آباد

املاک مهرویلا

۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۵ سال ساخت
۲۳۵۰ متری

محمود آباد

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک