خرید و فروش نور


ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۳۰ متری

نور

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۱۹۵ متری

نور

توافقی

ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۳۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

نور

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۴۰ متری

نور

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۰۰۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۵۰ متری

نور

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۷۸ متری

نور

توافقی

ویژه
۱
زمین
۶۵۰ متری

نور

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۷۰ متری

نور

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۷۷۷۱ متری

نور

۲۴,۸۶۷,۲۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۵۰ متری

نور

۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۵ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۸۰ متری

نور

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۷۵۰ متری

نور

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
زمین
۲۵۰ متری

نور

۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۳۸۰ متری

نور

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۸۸ متری

نور

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک