خرید و فروش زمین در نور


ویژه
۱
زمین
۱۰۰۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۱
زمین
۶۵۰ متری

نور

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۷۷۷۱ متری

نور

۲۴,۸۶۷,۲۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۵۰ متری

نور

۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
زمین
۲۵۰ متری

نور

۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۸۸ متری

نور

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
زمین
۲۱۶ متری

نور

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
زمین
۳۰۰ متری

نور

الفاخزر

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۴۰۰ متری

نور

توافقی

فروش زمین ساحلی450 متری در نور
ویژه
زمین
۴۵۰ متری

نور

۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک