خرید و فروش خانه ویلا کلنگی در نور


۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۴۱ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۴۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۶۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۶۵ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۵۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۸۰ متری

نور

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۱۳۰ متری

نور

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
خانه ویلا کلنگی
۸ سال ساخت
۲۷۰ متری

نور

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا نیمپلوت
ویژه
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۱۸۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
۸ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۴۰ متری

نور

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
خانه ویلا کلنگی
۷ سال ساخت
۲۲۵ متری

نور

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۶ سال ساخت
۱۲۰ متری

نور

توافقی

کلید املاک

سؤالات متداول درباره خانه ویلا کلنگی

ملک کلنگی به ملکی گفته می شود که در اثر فرسودگی تاسیسات ساختمانی و فرسودگی بنا، قابل سکونت نمی باشد.

عمر مفید خانه ها در ایران بین 25 تا 30 سال است. 

در این صفحه از کلید املاک لیستی از خانه های کلنگی ایران به همراه قیمت هر یک درج شده که می توانید مشاهده کنید.