خرید و فروش خانه ویلا کلنگی در نور


۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۴۱ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۴۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۶۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۶۵ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۱۵۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
خانه ویلا کلنگی
۱ سال ساخت
۲۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۸۰ متری

نور

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۱۳۰ متری

نور

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
خانه ویلا کلنگی
۶ سال ساخت
۲۷۰ متری

نور

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا نیمپلوت
ویژه
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۱۸۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۴
خانه ویلا کلنگی
۶ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۴۰ متری

نور

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک