خرید و فروش باغ-ویلا در نوشهر


ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۳۳۰ متری

نوشهر

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۳۵ متری

نوشهر

۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۱۰ متری

نوشهر

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۳۰۰ متری

نوشهر

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۶۳ متری

نوشهر

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۶۵ متری

نوشهر

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۰۰ متری

نوشهر

الفاخزر

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۲۱ متری

نوشهر

الفاخزر

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۷۰ متری

نوشهر

۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۶۱۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۸۱۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۳۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۶۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ-ویلا 900 متری در نوشهر
ویژه
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۹۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۶۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۱۷۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

توافقی

فروش باغ-ویلا 1100 متری در ونوش نوشهر
ویژه
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۱۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۸۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۰۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۲۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۸۳۶ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۷۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۲۵ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۷۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۹۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۸۸۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۴۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره باغ-ویلا

قیمت نهایی باغ ویلا به عوامل گوناگونی وابسته است، که شامل منطقه خریداری شده، متراژ، امکانات و سایر عوامل تاثیرگذار در قیمت می شود ما در این صفحه لیستی از قیمت های متداول باغ ویلاها در ایران را برای شما تهیه کرده ایم.

خرید باغ ویلا در تهران به نسبت خرید آن در شمال برای شما خیلی بهتر است چون با گذشت زمان متوجه می شوید که رفت و آمد به شمال مخصوصاً در آخر هفته های شلوغ چقدر دشوار است، به جای آن می توانید با خرید باغ ویلای مناسب در مناطق لواسان و خوش آب و هوای تهران با دسترسی سریعتر اخر هفته های بهتری داشته باشید.