خرید و فروش آپارتمان مسکونی در رباط کریم


زون۶تکخواب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۰ متری

رباط کریم

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی  فول امکانات ۳خواب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۰ متری

رباط کریم

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کیسون زون ۸هفتادو پنج متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۵ متری

رباط کریم

۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
جهاندیده۴ دوخواب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۸ متری

رباط کریم

۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
سایبر۶  ۹۰متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۹۰ متری

رباط کریم

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
سایبر۶دوخواب
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۵ متری

رباط کریم

۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

تومان
75متری کیسون زون۸
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۵ متری

رباط کریم

۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
75متری کیسون زون۹
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۷۵ متری

رباط کریم

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
وزارت ارشاد فاز۵ جنوب
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۰۸ متری

رباط کریم

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی در کوزو۶ فول امکانات
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱ متری

رباط کریم

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
رمکان بنا طبقه۵
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱ متری

رباط کریم

۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آموزش پرورش خام
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۶۶ متری

رباط کریم

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
اپارتمان  مسکن مهر 60 متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۶۰ متری

رباط کریم

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی فاز ۵ جنوب
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۴ متری

رباط کریم

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پروژه سمن سوله
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۰ متری

رباط کریم

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فاز۶شمال،تک ایستا
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۴ متری

رباط کریم

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ارش ارمه۶ خام
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۷ متری

رباط کریم

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فرابتن ۸۲متری خام
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۲ متری

رباط کریم

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کوزو۵ فول امکانات
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۰ متری

رباط کریم

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
سیمرغ .فاز دو ۶۸متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

رباط کریم

۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
توسار فاز۶
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱ متری

رباط کریم

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی 68 متری فول امکانات
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۶۸ متری

رباط کریم

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی 75 متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۵ متری

رباط کریم

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خیابان باران ۱۲۸ متری
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۲۸ متری

رباط کریم

توافقی

فروش اپارتمان مسکونی 82 متری در آبشناسان
ویژه
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۸۲ متری

رباط کریم

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کیسون زون ۵
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۲ متری

رباط کریم

توافقی

هسا ۳ تک خواب و خام
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۰ متری

رباط کریم

توافقی

درناوند ۲ خواب نیمه فول
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۰ متری

رباط کریم

توافقی

کیسون زون ۳ فول امکانات
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۷۲ متری

رباط کریم

توافقی

آپارتمان مسکونی
نوساز
۸۲ متری

رباط کریم

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره آپارتمان مسکونی

قیمت خانه در  شهرهای مختلف ایران متفاوت است که لیستی از آن ها را می توانید در این صفحه کلید املاک مشاهده کنید.

1.انتخاب خانه ای مناسب با بودجه

2.مذاکره با فروشنده

3.تنظیم مبایعه نامه

4.امضا و تایید مبایعه نامه

5.تحویل خانه

6.تنظیم سند خانه

با کلیک بر روی سایت، از نکات هر بخش مطلع شوید.

افرادی که در سایت کلید املاک خانه های خود را برای فروش گذاشته اند، شرایط بسیار مناسبی را برای پرداخت وجه خانه در نظر گرفته اند، اطلاعات تماس آن ها را  در این صفحه ببینید.