خرید و فروش باغ-ویلا در سلمان شهر


ویژه
۳
باغ-ویلا
۱۵ سال ساخت
۵۰۷ متری

سلمان شهر

۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۶۰۰ متری

سلمان شهر

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۳۳۷ متری

سلمان شهر

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۳۰۰ متری

سلمان شهر

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱۶ سال ساخت
۶۰۰ متری

سلمان شهر

۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک