خرید و فروش خانه ویلا کلنگی در ساری


خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۲۰۳ متری

ساری

۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خانه ویلا کلنگی
کلنگی
۲۵۵ متری

ساری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خانه ویلا کلنگی
۱۶ سال ساخت
۲۵۱ متری

ساری

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
خانه ویلا کلنگی
۲۱ سال ساخت
۲۱۰ متری

ساری

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا کلنگی 285 متری در ساری
ویژه
خانه ویلا کلنگی
۲۶ سال ساخت
۲۸۵ متری

ساری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا کلنگی 285 متری در ساری
ویژه
خانه ویلا کلنگی
۲۶ سال ساخت
۲۸۵ متری

ساری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش خانه ویلا کلنگی 285 متری در ساری
ویژه
خانه ویلا کلنگی
۲۶ سال ساخت
۲۸۵ متری

ساری

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲۱ سال ساخت
۴۰۰ متری

ساری

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک