خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تبریز


ویژه
۹
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۳۳۳ متری

تبریز

۸,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۱۴ متری

تبریز

۲,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۷۶ متری

تبریز

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۷۶ متری

تبریز

۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۸۵ متری

تبریز

۲,۶۸۲,۵۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۴۰۰ متری

تبریز

۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش اپارتمان مسکونی 62 متری در  شهرک باغمیشه تبریز
ویژه
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۶۲ متری

تبریز

مسکن وفا

۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۴۵ متری

تبریز

مسکن وفا

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۷۴ متری

تبریز

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک