خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران


آپارتمان مسکونی
۲۰ سال ساخت
۱۳۰ متری

تهران

۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
نوساز
۹۵ متری

تهران

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۵۵ متری

تهران

۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 145 متری در شهران جنوبی
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۴۵ متری

تهران

۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۱۷ متری

تهران

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
آپارتمان مسکونی
۱۷ سال ساخت
۱۲۸ متری

تهران

۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۳۰ سال ساخت
۸۵ متری

تهران

۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
آپارتمان مسکونی
۱۵ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۶۰ متری

تهران

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۰۳ متری

تهران

۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۴۰ متری

تهران

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۲۴۰ متری

تهران

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۰۰ متری

تهران

۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در نیاوران/شمال کاخ
ویژه
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۲۲ متری

تهران

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۳۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۸۵ متری

تهران

۴۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۳۰۰ متری

تهران

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۲۲۵ متری

تهران

۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
۲۸ سال ساخت
۱۶۰ متری

تهران

۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۱۰ سال ساخت
۲۶۰ متری

تهران

۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۳۴۰ متری

تهران

۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۲۸ متری

تهران

۲۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۹۵ متری

تهران

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۶۲ متری

تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۸۵ متری

تهران

۳۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره آپارتمان مسکونی

قیمت خانه در  شهرهای مختلف ایران متفاوت است که لیستی از آن ها را می توانید در این صفحه کلید املاک مشاهده کنید.

1.انتخاب خانه ای مناسب با بودجه

2.مذاکره با فروشنده

3.تنظیم مبایعه نامه

4.امضا و تایید مبایعه نامه

5.تحویل خانه

6.تنظیم سند خانه

با کلیک بر روی سایت، از نکات هر بخش مطلع شوید.

افرادی که در سایت کلید املاک خانه های خود را برای فروش گذاشته اند، شرایط بسیار مناسبی را برای پرداخت وجه خانه در نظر گرفته اند، اطلاعات تماس آن ها را  در این صفحه ببینید.