امتیاز صداوسیما میدان موج تهران
اطلاعات تماس

امتیاز صداوسیما میدان موج تهران

پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۳۰ متر
تهران-تهران
۱۱۸۷ روز پیش منتشر شده
آگهی فروش

  توافقی

توضیحات امتیاز صداوسیما میدان موج تهران

امتیاز صداوسیما میدان موج


واریزی۶۰۰ فروشنده واقعی


۴۴۷۲۵۶۲۴


۰۹۱۲۲۷۸۶۳۸۳سعیدی

آگهی های مشابه امتیاز صداوسیما میدان موج تهران