کلید املاک > تهران > فروش پیش فروش ومشارکت درساخت > پیش فروش امتیاز پروژه سپاشهر ۱۴۵ متری در شهرک گلستان
۴
پیش فروش امتیاز پروژه سپاشهر 145 متری در شهرک گلستان
اطلاعات تماس

پیش فروش امتیاز پروژه سپاشهر ۱۴۵ متری در شهرک گلستان

پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۴۵ متر
تهران-تهران
۱۱۷۶ روز پیش منتشر شده
آگهی فروش

  توافقی

ویژه

توضیحات پیش فروش امتیاز پروژه سپاشهر ۱۴۵ متری در شهرک گلستان

امتیاز پیش فروش تعاونی سپاشهر


تعاونی معتبر


پروژه مسکونی


در مرحله اسکلت


F8 وF7

املاک سام
اطلاعات تماس مشاهده آژانس

آگهی های مشابه پیش فروش امتیاز پروژه سپاشهر ۱۴۵ متری در شهرک گلستان