خرید و فروش خانه ویلا کلنگی در نوشهر


ویژه
۹
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۳۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۴۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

نوشهر

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۶۸۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۸۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۴۵۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۶۳۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۵۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۸ سال ساخت
۵۰۰۰ متری

نوشهر

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۵۰۰ متری

نوشهر

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۸ سال ساخت
۲۵۰ متری

نوشهر

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۷ سال ساخت
۲۷۰ متری

نوشهر

۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۴۳۰ متری

نوشهر

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۱۵ سال ساخت
۳۳۰ متری

نوشهر

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۷۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۶۵۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۷۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۱۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۰۴ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۴۵ متری

نوشهر

۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۸۰ متری

نوشهر

۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۳۷۰ متری

نوشهر

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۶۰ متری

نوشهر

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
خانه ویلا کلنگی
۲۴ سال ساخت
۶۲۵ متری

نوشهر

۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۲۴۱ متری

نوشهر

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۵۰۰ متری

نوشهر

۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
خانه ویلا کلنگی
نوساز
۷۳۰ متری

نوشهر

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک

سؤالات متداول درباره خانه ویلا کلنگی

ملک کلنگی به ملکی گفته می شود که در اثر فرسودگی تاسیسات ساختمانی و فرسودگی بنا، قابل سکونت نمی باشد.

عمر مفید خانه ها در ایران بین 25 تا 30 سال است. 

در این صفحه از کلید املاک لیستی از خانه های کلنگی ایران به همراه قیمت هر یک درج شده که می توانید مشاهده کنید.