خرید و فروش باغ-ویلا در مازندران


فروش باغ-ویلا 250 متری ویودریا در تنکابن
ویژه
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

تنکابن

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
۸ سال ساخت
۱۲۰۰ متری

رامسر

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

چمستان

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۲۵۰ متری

چمستان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۸ سال ساخت
۲۷۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۸۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۲۰۰ متری

چمستان

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۲۰ متری

سرخرود

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰ متری

چمستان

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۱۵۰ متری

چمستان

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
نوساز
۱۴۵ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۴۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۳۰ متری

چمستان

توافقی

باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰۰ متری

ساری

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۵۰۰ متری

بابل

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۱۴۰ متری

چمستان

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۲۴۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۴
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

چمستان

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۶۰ متری

چمستان

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۷۰ متری

سرخرود

توافقی

کلید املاک