امتیازهای فروش پلازا و...
اطلاعات تماس

امتیازهای فروش پلازا و...

پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۰ متر
تهران-تهران
۱۱۵۵ روز پیش منتشر شده
آگهی فروش

  توافقی

ویژه

توضیحات امتیازهای فروش پلازا و...

سلام


 


امتیازهای موجود با مدارک


امتیازپلازا ۱۰۰میلیون


واریزی ۲۵۰م


امتیازاسپرلوس۱۱۰م


واریزی ۲۵۰م


امتیاز پزشکان دو۱۴۰متری  ۱۰۰میلیون تومان


واریزی ۳۵۰م


امتیاز نیکان۲۵۰م


واریزی ۲۳۰م


امتیاز کا۲ درحال ساخت ۳۵۰میلیون


واریزی ۲۸۰م


امتیاز فرشته والهیه ۴۵۰میلیون


واریزی۶۰۰م


امتیاز مهتاب ۶۰۰م


واریزی ۳۵۰م


امتیاز خرازی ۱۸۰۰میلیون تومان


واریزی ۴۱۰م


واحد شهید باقری متری ۲۸ میلیون تومان طبقه اول برخیابان گلستان اصلی  با پارکینگ با انباری ۸۱متر


کلیه امتیازهای فوق هر مدلی که خواستید هر چند تا قابل معاوضه با آپارتمان به قیمت در تهران وشمال سمت چالوس هستم 


 


۰۹۱۲۶۰۳۱۹۸۷غفاری چوان

آگهی های مشابه امتیازهای فروش پلازا و...