امتیاز در منطقه۲۲
اطلاعات تماس

امتیاز در منطقه۲۲

پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۰ متر
تهران-تهران
۱۲۰۵ روز پیش منتشر شده
آگهی فروش

  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویژه

توضیحات امتیاز در منطقه۲۲

فروش یک مورد امتیاز امتیازهای منطقه ۲۲ با واریزی ۳۰۰ میلیون تومان به امتیاز ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد


۰۹۱۲۶۰۳۱۹۸۷غفاری چوان

آگهی های مشابه امتیاز در منطقه۲۲