فروش امتیاز برج های منطقه۲۲
اطلاعات تماس

فروش امتیاز برج های منطقه۲۲

پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۵ متر
تهران-تهران
۱۰۷۳ روز پیش منتشر شده
آگهی فروش

  توافقی

ویژه

توضیحات فروش امتیاز برج های منطقه۲۲

به نام خدا


فروش امتیاز با مدارک موجود


۱.امتیازپلازا ۳۰م


واریزی ۳۶۰م


۲.امتیاز پزشکان دوخوابه  ۱۰۰متری


واریزی۳۵۰م واریزی امتیاز ۱۲۰م


۳.امتیاز نیکان ۱۷۰م


واریزی ۲۳۰م


۴.امتیاز فرشته والهیه ۲۰۰م


واریزی۶۰۰مل


۵.امتیاز مهتاب ۷۰۰م


واریزی ۴۵۰م


۶.امتیاز خرازی ۱۶۰۰م


واریزی ۴۰۰م


۷.امتیاز مهستان ۵۰۰م


واریزی ۶۰۰میلیون تومان


امتیاز اسپرلوس ۱۰۰متری ۸۰م


واریزی ۳۵۰م


۸.فروش واحد"


واحد ۱۰۵متری فول امکانات جنوبی در بازنشستگان ارتش  سند دارردیف اول دید کامل دریاچه وجنگل وآبشار تهران تخلیه


فروش ویژه یکواحد ۱۳۵ و۱۲۸متری در مرواریدشهر متری ۲۲میلیون تومان


کلیه امتیازها وواحدهای فوق قابل معاوضه با آپارتمان کوچک میباشد


۹.فروش واحد تجاری"


 معاوضه یک واحد تجاری جهت طبقه اول  ۲۶متری ۱۵۰میلیون تومان بسیار خوش نقشه با واحد یا باغ 


 فقط باهماهنگی۰۹۱۲۶۰۳۱۹۸۷غفاری

آگهی های مشابه فروش امتیاز برج های منطقه۲۲