مشاورین املاک

۱۲ مورد

یکی از وظایف مشاور املاک حرفه‌ای در مقابل کمیسیون دریافتی‌ تنظیم قولنامه است. بخش مشاورین املاک کلیداملاک از سیر تا پیاز این صنف می‌گوید